01- Cài đặt Dynamo Civil 3D

Hướng dẫn cài đặt Dynamo cho Civil 3D 2020. 

Bước 1: Vào trang https://manage.autodesk.com để cài Dynamo, vào mục All Products & Services/Civil3D, chọn thẻ View downloads:

Bước 2: Chọn vào mục 2020, chọn thẻ view downloads:

Bước 3: Chọn vào mục Updates & Add-ons, và chọn vào mục Browser Download:

Bước 4: Chọn vào nút Start Download:

Bước 5: Cài đặt Dynamo

Bước 6: Dynamo được hiển thị trên Tab Mange trong Civil 3D 2020:

 

Bimchohatang.vn chúc các bạn cài đặt thành công!

(Nếu không có các File cài đặt như các bước trên, liên hệ Email để nhận File cài đặt: bimchohatang@gmail.com)

Comments

comments