01- Kinh nghiệm làm việc Ông: Petteri Palviainen

Giới thiệu về năng lực làm việc trong việc khai thác ứng dụng mô hình thông tin BIM trong lĩnh vực hạ tầng, và là người khơi nguồn cho ngành ứng dụng công nghệ số vào trong hạ tầng.

  • Ông: Petteri Palviainen đến từ phần Lan

BIM Specialist:

  • Kiểm soát viên và quản lý khảo sát tại công trường từ năm 1995-2016
  • Quản lý dự án đường cao tốc E18 tại Phần Lan từ năm 1998-2014
  • Quản lý dự án đường cao tốc E6 tại Nauy từ năm 2007-2009
  • Quản lý trên 45 mô hình BIM
  • Chuyên gia trên InfraFINBIM từ năm 2010-2014
  • Thành viên của buildingSMART tại Phần Lan khoảng năm 2014
  • Người thành lập ra InfraBIM World
  • BIM Specialist (chuyên gia) của Novatron khoảng năm 2016

 

Comments

comments