Báo cáo ứng dụng BIM công trình TT2

Tôi đại diện đơn vị Viasys VDC cung cấp giải pháp ứng dụng BIM trong giai đoạn BIM 4D cho dự án hạ tầng TT2.

Nội dung buổi hội thảo:

  • Đơn vị tư vấn thiết kế chính: WSP trình bày sự cần thiết ứng dụng BIM tại các công trình xây dựng hạ tầng tại Việt Nam, trình bày cầu chính thiết kế bằng Tekla và sử dụng mô hình tổng hợp online trên cloud bằng Trimble connect.
  • Đơn vị tư vấn thiết kế: Tedi South nội dung thiết kế cầu dẫn bằng Revit, Civil 3D cho giao thông và hạ tầng ngầm, trình bày sự phối hợp thiết kế ứng dụng BIM giữa 2 đơn vị.
  • Viasys VDC: Trình bày sự phối hợp mô hình thiết kế tổng hợp trên Viasys VDC với các dữ liệu từ mô hình Revit, Tekla, Civil 3D, trình các lợi ích đối với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công.

Thành phần tham gia:

  • Chủ đầu tư Đại Quang Minh
  • Tư vấn thiết kế chính: WSP Phần Lan
  • Tư vấn thiết kế: Tedi South
  • Đại diện phối hợp BIM 4D: Viasys VDC
  • Viện kinh tế xây dựng
  • Các công ty tư vấn, chủ đầu tư, nhà thầu,…

Hình ảnh chúng tôi báo cáo ứng dụng BIM trong việc phối hợp toàn bộ dự án trên Viasys VDC:

Hình 1: Phối hợp mô hình tổng thể BIM

Hình 2: Quản lý tiến độ trên mô hình BIM

   

Hình 3: Chuyển mô hình BIM lên các thiết bị online 

Hình 4:  Trực quan hóa các sai lệch thiết kế 

Comments

comments