BIM cho hạ tầng cung cấp các giải pháp và xử lý các vấn đề phức tạp trong việc lên mô hình BIM, trích xuất bản vẽ.

Civil 3D

1. Mặt đường:

[catlist name=”Corridor”]

2. Nút giao:

[catlist name=”Nutgiao”]

3. Siêu cao

[catlist name=”Sieucao”]

4. Mặt cắt ngang

[catlist name=”Matcatngang”]

5. Xuất bản vẽ

[catlist name=”Export”]

 

NAVISWORKS

[catlist name=”Navisworks”]

 

A360

[catlist name=”A360”]