BIM cho hạ tầng cung cấp các giải pháp và xử lý các vấn đề phức tạp trong việc lên mô hình BIM, trích xuất bản vẽ.

Civil 3D

1. Mặt đường:

2. Nút giao:

3. Siêu cao

4. Mặt cắt ngang

5. Xuất bản vẽ

 

NAVISWORKS

 

A360