Công trình Cầu Kênh Ngang

Thông tin công trình dự án Kênh Ngang

1. Vị trí Tỉnh Đồng Tháp
2. Hạng mục Cầu trung 7 nhịp kết nối với tuyến đường trung tâm
3. Quy mô Cầu trung & Tuyến đường 2 Km
4. Công ty thực hiện BIM cho hạ tầng

Thách thức với chúng tôi:

Đây là công trình triển khai bản vẽ Shopdrawing trực tiếp mô hình BIM trên nền Tekla. Trong quá trình triển khai chúng tôi phát hiện ra nhiều vấn đề trong quá trình thiết kế như code cao độ đấu nối đường và cầu, cao độ trắc dọc, bố trí cốt thép sai lệch,.. Tiến độ công trình khá gấp vì dự án vừa triển khai thi công vừa đáp ứng bản vẽ ngoài công trường, bản vẽ trích xuất từ Tekla phải theo chuẩn hình thức trình bày theo yêu cầu CĐT.

Một số hình ảnh công trình:

 

Tổng thể các hạng mục được thể hiện lên mô hình BIM Viasys VDC

Comments

comments