Công trình giải tỏa nút giao cách mạng tháng 8

Thông tin công trình giải tỏa nút giao cách mạng tháng 8

1. Vị trí Quận 3, TPHCM
2. Hạng mục Lên hiện trạng các hạng mục hạ tầng ngầm, thiết kế và di dời các hạng mục ngầm ra khỏi vị trí nhà ga Metro.
3. Quy mô
4. Công ty thực hiện BIM cho hạ tầng làm Outsoure

Thách thức với chúng tôi:

Đây là một dự án phức tạp với nhà ga ngầm ngay tại vị trí nút giao cách mạng tháng 8 với nhiều hạng mục hạ tầng ngầm phức tạp, bao gồm: Thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, điện, chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, ….

Một số hình ảnh chúng tôi đã thiết kế và tổng hợp lên mô hình BIM Naviswork.

Hình 1: Vị trí công trình

Hình 2: Tổng hợp hiện trạng hạ tầng ngầm lên mô hình

Hình 3: Bố trí tường vây cừ Lasen

Hình 4: Hiện trạng hạ tầng ngầm sau khi di dời

Hình 5: Thể hiện tiến độ 4D lên mô hình

Video: Tiến độ di dời hạ tầng 4D trên mô hình BIM

Comments

comments