Công trình hạ tầng khu chung cư

Thông tin công trình hạ tầng khu chung cư

1. Vị trí
2. Hạng mục Quy hoạch

Thiêt kế bản vẽ thi công Tuyến, trắc dọc, trắc ngang,

nút giao, thoát nước thải, cống ngang, tổ chức giao thông.

3. Quy mô 5.1 ha
4. Công ty thực hiện BIM cho hạ tầng thiết kế chính

 

Nội dung: Quy hoạch và lên phương án toàn khu với Infrawork 360, thiết kế chi tiết với Civil 3D và tổng hợp mô hình bàn giao trên Navisworks.

Một số hình ảnh công trình:

Hình 1: Tổng thể dự án

Hình 2: Phương án giao thông

Hình 3: Phương án thoát nước

Hình 4: Mặt bằng tổng thể giao thông trên Civil 3D

Hình 5: Mặt bằng thoát nước

Hình 6: Trắc dọc thoát nước

 

Tổng thể các hạng mục được thể hiện lên mô hình BIM Naviswork

Comments

comments