Công trình Lào Houay Hoy Village Layout

Thông tin công trình dự án Lào Houay Hoy Village Layout

1. Vị trí
2. Hạng mục Thiêt kế bản vẽ thi công Tuyến, trắc dọc, trắc ngang, nút giao, thoát nước mặt, cống ngang, tổ chức giao thông.
3. Quy mô 85.42 ha
4. Công ty thực hiện BIM cho hạ tầng thiết kế chính

Thách thức với chúng tôi:

Đây là dự án nước ngoài đầu tiên chúng tôi thực hiện triển khai các hạng mục với các nút giao, hệ thống mái taluy phức tạp do địa hình miền núi cao. Thiết kế theo tiêu chuẩn nước ngoài, cách trình bày cũng như hình thức mẫu khác nhiều so với bản vẽ nước ta. Toàn bộ dự án triển khai 100% bằng Civil 3d. 

Thông tin công trình:

  • San nền theo 2 giai đoạn: GD 1 san phẳng toàn khu, GD2 san theo hướng dốc thoát nước mặt.
  • Tổng số lượng tuyến đường: 42 tuyến.
  • Tổng số lượng nút khá nhiều: 62 nút, trong đó có 59 nút nội bộ, 3 nút đấu nối.
  • Tổng số lượng cống băng đường: 36 Cống.

Một số hình ảnh về công trình:

Hình 1: Mặt bằng tổng thể công trình

Hình 2: Mặt bằng & Trắc dọc giao thông điển hình

  

Hình 3:Nút giao điển hình

Hình 4: Trắc ngang điển hình

Hình 5: Báo cáo dựa trên mô hình và lưu trữ nội dung dạng Online

 

Tổng thể các hạng mục được thể hiện lên mô hình BIM Naviswork

 

 

Comments

comments