Articles Posted in the " A360 " Category


  • Chỉnh sửa lỗi ngôn ngữ trên A360

    Câu hỏi: 1 số trường hợp người dùng bị lỗi ngôn ngữ khi truy cập vào trong các thông tin đối tượng trên A360. Hình sau mình đã chỉnh sửa: Trả lời: Lỗi này do trường hợp cốc cốc có thêm 1 số ngôn ngữ mặc định trên trang. Để bỏ vấn đề này cần […]