Articles Posted in the " Civil 3D " Category

 • Copy Parts List từ một bản vẽ sang một bản vẽ khác

  To copy a parts list in a drawing In Toolspace, on the Settings tab, expand the Pipe Network collection, then expand the Parts Lists collection. Right-click on the parts list you want to copy and click Copy. The Network Parts Listdialog box is displayed. A copy of the parts list is created, with Copy of appended to the parts list name. Click the Information tab, […]


 • Chỉnh sửa kiểu hiển thị cống ngang

  Chủ đề: Hiển thị cống ngang lên trắc dọc dưới dạng đường Elip hoặc tròn trong Civil 3D.   Nội dung:  Bước 1: Chọn vào cống ngang hoặc bất kỳ cống nào trên trắc dọc Bước 2: Chọn Edit Pipe Style Bước 3:Chọn như hình bên dưới:  


 • Quay ký hiệu mũi tên độ dốc trên trắc ngang

  Câu hỏi: Tôi có một trắc ngang nhưng khi tôi thêm mũi tên bên dưới chú thích khi mặt cắt ngang thay đổi hướng thì mũi tên không đổi theo ?   Trả lời: Bạn cần phải chỉnh sửa các nhãn này bằng cách vào thẻ Settings Tab\Multipurpose Styles\Code Set Styles, chọn loại Code Set […]


 • Lỗi mất mặt cắt ngang trong thanh Tool palettes

  Lỗi mất mặt cắt ngang trong thanh Tool palettes

  Một số trường hợp chúng ta sử dụng Tool Palettes bình thường với mẫu mặt cắt ngang mà chúng ta định nghĩa vào. Tuy nhiên, sau 1 thời gian thì tự nhiên sẽ bị mất MCN này. Lúc này Civil 3D không mất đi mà do Civil 3D ẩn các mặt cắt ngang này. Để […]


 • Xuất bản vẽ Civil 3D sang AutoCad

  Trong Civil với phiên bản trước đây chỉ có chức năng File/Export/  Autocad. Tuy nhiên sẽ gặp nhiều lỗi đối với lần xuất thứ 2, 3,…. Đối với phiên bản Civil 3 2018 đã có thêm tích năng xuất Civil 3D sang Autocad một cách dễ dàng theo trình tự sau:


 • To Work With Conditional Assemblies

  To Work With Conditional Assemblies

  To create a conditional assembly Create an assembly containing at least one subassembly. In the tool palette, click the desired conditional subassembly. For example, you may want to select the ConditionalCutOrFill subassembly, which may be located on the Conditional tool palette. In the Properties palette, set the subassembly’s Side, Layout Width, Layout Grade, Type, and […] • Nút giao đặc biệt dạng 7

  09 Tiêu đề: Nút giao đặc biệt dạng 7. Bước thực hiên: Bước 1: Tạo Assembly Full_Assembly: Curb_Left: Curb_Right: Daylight_Left: Daylight_Right:   Bước 2: Tạo Corridor Khóa nút giao. Tạo Offset Aligment. Tạo Connect Alignment. Tạo đường Alignment. Tạo trắc dọc ProfileView. Tạo đường thiết kế Profile Layout. Gán nhãn tại vị trí đỉnh đường […]


 • Nút giao đặc biệt dạng 6

  08 Tiêu đề: Nút giao đặc biệt dạng 6. Bước thực hiên: Bước 1: Tạo Assembly Full_Assembly: Curb_Left: Curb_Right: Daylight_Left: Daylight_Right:   Bước 2: Tạo Corridor Tạo Offset Aligment. Tạo đường Alignment. Tạo trắc dọc ProfileView. Tạo đường thiết kế Profile Layout. Xác định cao độ tại vị trí điểm giao đường tròn. Điều chỉnh […]


 • Nút giao đặc biệt dạng 5

  07 Tiêu đề: Nút giao đặc biệt dạng 5. Bước thực hiên: Bước 1: Tạo Assembly Full_Assembly: Curb_Left: Curb_Right: Daylight_Left: Daylight_Right:   Bước 2: Tạo Corridor Tạo Offset Aligment. Tạo đường Alignment. Tạo trắc dọc ProfileView. Tạo đường thiết kế Profile Layout. Xác định cao độ tại vị trí điểm giao đường tròn. Điều chỉnh […]