Articles Posted in the " Quytrinh " Category

 • Quản lý tốt dữ liệu BIM tại công trường.

  Khi ứng dụng BIM tại văn phòng thiết kế, chúng ta chỉ cần sử dụng một số nguồn trao đổi thông tin như chia sẻ dữ liệu, kết nối và đồng bộ hóa công việc với nhau trong cùng 1 mô hình. Tuy nhiên, để khai thác được mô hình BIM thành công tại công […]


 • Thông tin cần thiết cho mô hình As-Planned và As-Built

  Mô hình BIM trong hạ tầng sẽ rất khác so với mô hình BIM trong Building, với lý do như bạn biết mục đích cuối cùng của dự án là kết quả hay sản phẩm công trình, để đạt được kết quả này sẽ phụ thuộc vào thi công, như thế máy móc và công […]


 • 04_Hệ thống ứng dụng BIM trong hạ tầng

  1. Dự án dựa trên mô hình dữ liệu 2. Yêu cầu về mô hình hóa chung 3. Dữ liệu ban đầu 4. Mô hình và mô hình trong các giai đoạn thiết kế khác nhau trong dự án 5. Mô hình xây dựng; 5.1. Đất, móng và các công trình xây dựng đá, vỉa […]


 • 03_Quy trình xuất File NWC từ Civil 3D

  Thông thường khi chúng ta cài Civil 3D trước và cài Navisworks tương ứng với phiên bản sẽ có lệnh NWCOUNT trong Civil 3D. Tuy nhiên, một số trường hợp sẽ không có lệnh này, bắt buộc chúng ta phải cài mới thêm một Add in từ bên ngoài theo đường dẫn cài đặt sau: […]


 • 02_Quy trình phân chia File dự án

  Với cách làm thông thường trước đây chúng ta thường đặt tên File mỗi dự án khác nhau, với cách làm như vậy khi chúng ta kết hợp triển khai ứng dụng BIM sẽ khó mà hiệu quả được. Chúng ta cùng tham khảo mô hình phân chia File theo nước ÚC như sau: Với […]


 • 01_Quy trình phân chia thư mục dự án

  Vấn đề: Trước đây chúng ta thường đặt các thư mục dự án khác nhau, mỗi kỹ sư đều có 1 cách đặt khác nhau. Tuy nhiên, khi chuyển qua ứng dụng triển khai mô hình BIM, bắt buộc các bên tham gia đều phải sử dụng chung các thư mục, phân chia hợp lý […]