Dự án Khang An

Thông tin công trình dự án Khang An

1. Vị trí Tịnh Ấn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi.
2. Hạng mục Hệ thống GT, SN,TNM, TNB,CX,CS,CN.
3. Quy mô 268.65 ha
4. Công ty thực hiện BIM cho hạ tầng làm Outsoure

Thách thức với chúng tôi:

Đây là một dự án với quy mô rất lớn 268.65ha bao gồm nhiều hạng mục, mạng lưới giao thông phức tạp. Bên cạnh đó chúng tôi còn đảm nhận xây dựng mô hình BIM theo yêu cầu từ Chủ Đầu Tư và bàn giao mô hình, đào tạo CĐT sử dụng mô hình với mục đích khai thác thông tin trên mô hình BIM sau khi hoàn thiện thiết kế tất cả các hạng mục.

Thông tin chi tiết dự án:

  • San nền theo 2 giai đoạn: GD 1 san phẳng toàn khu, GD2 san theo hướng dốc thoát nước mặt.
  • Tổng số lượng tuyến đường: 37 tuyến, trong đó có 36 tuyến đường nội bộ và 1 tuyến đường chính bao quanh toàn khu.
  • Tổng số lượng nút khá nhiều: 52 nút, trong đó có 43 nút nội bộ, 3 nút đấu nối, 6 nút vòng xuyến.
  • Tổng số lượng hầm ga thoát nước mưa: 3254 Hầm ga.
  • Tổng số lượng cống thoát nước mưa: 3213 Cống.
  • Tổng số lượng hầm ga thoát nước thải: 2134 Hầm ga.
  • Tổng số lượng cống thoát nước thải: 2133 Cống.

Một số hình ảnh công trình:

Hình 1: Vị trí công trình

Hình 2: Mặt bằng, trắc dọc giao thông điển hình

Hình 3: Nút giao in điển hình

Hình 4: Trắc ngang in điển hình

Tổng thể các hạng mục được thể hiện lên mô hình BIM Naviswork

Comments

comments