Dự án Pakthang Presidential – Lào

 

Thông tin công trình hạ tầng Pakthang Presidential – Lào

1. Vị trí Wattay, sikhottabong – sibouheuang – Vientiane 
2. Hạng mục San nền

Thiết kế giao thông

Thiết kế thoát nước mưa, thải

Thiết kế cấp nước

Thiết kế điện, chiếu sáng

3. Quy mô 3.5 ha
4. Công ty thực hiện BIM cho hạ tầng thiết kế chính

Một số hình ảnh công trình:

Hình 1: San nền toàn khu

Hình 2: Thiết kế giao thông

Hình 3: Thiết kế nút giao

Hình 4: Trắc ngang chi tiết

Hình 5: Thiết kế thoát nước

Hình 6: Thiết kế cấp nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments