Dự án VSP tại Quảng Nam

Thông tin công trình dự án VSP tại Quảng Nam

1. Vị trí Hòa Hương, Tỉnh Quảng Nam
2. Hạng mục Thiết kế hệ thống Giao thông, Thoát nước, cấp nước, Chiếu sáng
3. Quy mô 58.67ha
4. Công ty thực hiện BIM cho hạ tầng

Thông tin chi tiết dự án:

Sử dụng các công cụ BIM Tools như Civil 3D, Tekla, Navisworks để trực tiếp triển khai dự án. Mô hình tổng hợp giao bên Chủ đầu tư … quản lý dự án sau khi thi công xong.

  • San nền toàn bộ khu đất theo code cao độ và độ dốc thoát nước mặt.
  • Tổng số lượng tuyến đường: 26 tuyến. Trong đó có 25 tuyến nội bộ và 1 tuyến chính.
  • Tổng số nút giao là 31 nút. Trong đó có 29 nút giao nội bộ, 1 nút giao tại vị trí quay đầu xe, 1 nút giao vòng xuyến tại tuyến đường chính.
  • Tổng số lượng hầm ga thoát nước mưa: 537 hầm ga.
  • Tổng số lượng cống thoát nước mưa: 536 cống.
  • Tổng số lượng hầm ga thoát nước thải: 365 Hầm ga.
  • Tổng số lượng cống thoát nước thải: 363 Cống.

Một số hình ảnh công trình:

Hình 1: Vị trí công trình

Hình 2: Mặt bằng, trắc dọc giao thông điển hình

Hình 3: Nút giao in điển hình

Hình 4: Trắc ngang in điển hình

Hình 5: Tổng hợp hạng mục

Hình 6: Kiểm tra giao cắt và xử lý giao cắt

 

Tổng thể các hạng mục được thể hiện lên mô hình BIM Navisworks

Comments

comments