Logo cho ??i tác

 

Nội dung hợp tác

Khả năng của chúng tôi:

Triển khai các dự án hạ tầng bao gồm: San nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, chiếu sáng, tổ chức giao thông, cây xanh, cấp nước, cấp điện, … Triển khai mô hình BIM.

Triển khai các dự án cầu: Tính toán, xuất khối lượng, bản vẽ, mô hình cầu, … Triển khai mô hình BIM.

Triển khai các dự án nhà: Nhà phố, nhà công nghiệp, các chung cư cao tầng, … Triển khai mô hình BIM.

 

Nguyên tắc hợp tác

Trách nhiệm chúng tôi:

Đảm bảo: Chất lượng, tiến độ dự án cho đối tác của chúng tôi.

Đảm bảo: Thông tin bảo mật của khách hàng ( trừ trường hơp khách hàng cho phép chúng tôi Public lên trang thông tin công ty).

Đảm bảo: Cập nhập thông tin tiến độ dự án hàng ngày qua công cụ báo cáo SmartSheet (Báo cáo trên mô hình BIM 3D).

Trách nhiệm bên hợp tác với chúng tôi:

Đảm bảo: Cung cấp các dữ liệu cần thiết để phục vụ dự án.

Đảm bảo: Bảo mật các mẫu, các thư viện mà chúng tôi giao kèm hồ sơ.

Đảm bảo: Thanh toán theo hợp đồng.

 

 

Sologan: Tiến độ, chất lượng là hàng đầu