Khu nhà ở Phúc Đạt

Thông tin công trình hạ tầng khu nhà ở Phúc Đạt

1. Vị trí Phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
2. Hạng mục Khảo sát địa hình

Điều chỉnh quy hoạch

Thiêt kế bản vẽ thi công Tuyến, trắc dọc, trắc ngang,

nút giao, thoát nước thải, cống ngang, tổ chức giao thông.

3. Quy mô 2.5 ha
4. Công ty thực hiện BIM cho hạ tầng thiết kế chính

 

Một số hình ảnh công trình:

Hình 1: Tổng thể dự án

Hình 2: Phương án giao thông

Hình 3: nút giao

Hình 4: Trắc ngang giao thông

Hình 5: Phương án thoát nước

Hình 6: Trắc dọc thoát nước

Tổng thể các hạng mục được thể hiện lên mô hình BIM Naviswork đã xử lý giao cắt

 

Comments

comments